Tel: 0-2912-6081 (2), Mobile: 094-826-3249

OUR WORK

งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ร้าน THE PIZZA COMPANY สาขา ราชพฤกษ์

ออกแบบตกแต่งภายใน

ส่งงานแล้วจ้า กับ งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ร้าน THE PIZZA COMPANY สาขา ราชพฤกษ์ ผลงานที่เราสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพ และ ความปารณีตให้กับลูกค้าทุกเจ้า ไม่ว่าจะเป็ร งาน Counter Cashier , Sofa Booth , Waiting seat , Service and Take away counter, Service and order counter, Manager desk