Tel: 0-2912-6081 (2), Mobile: 094-826-3249

OUR WORK

3ds : Beauty Cafe

ออกแบบตกแต่งภายใน

สิงหาคม 2017 / ร้านค้า

      บริษัท เอ พลัส เดคคอร์ จำกัด เป็นผู้ตกแต่งภายในทั้งหมด ขอแสดงความยินดีกับร้าน Beauty Cafe ที่จะเปิดร้านใหม่ โดยให้ทางเราเป็นผู้ออกแบบร้าน 3Ds เพื่อเป็นแบบในการตกแต่งร้าน และเป็นไอเดียให้กับทางร้านในการตกแต่งภายใน